Kontakt.

Informacje kontaktowe

Kierownik projektu: dr hab. n. tech. Tomasz Markiewicz
E-mail: tmarkiewicz(at)wim.mil.pl